Στοιχεία σταθμού ΟΛΓΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00120
Εταιρεία: ΟΛΓΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.63
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ / ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΜΑΘΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΛΓΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της με Α.Π. 5556/1681/22-10-2001 (ΔΙΣΑ-ΠΚΜ) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.Π. οικ. 41/31-1-2011 (ΔΤΕ-ΑΔΜΘ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία ανανεώθηκε- τροποποιήθηκε η άδεια λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 0,625 ΜW, της εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E.»., στον ποταμό Αραπίτσα του Δ. Νάουσας Νομού Ημαθίας.
ΑΔΑ: 4ΑΣΒΟΡ1Υ-7Υ4
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 06/07/2011
Τροποποίηση της με Α.Π. 5556/1681/22-10-2001 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 0,625 ΜW, της εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E.»., στον ποταμό Αραπίτσα του Δ. Νάουσας Νομού Ημαθίας, λόγω αλλαγής χαρακτηρισμού από αυτοπαραγωγό σε παραγωγό και επωνυμίας της εταιρείας.
ΑΔΑ: 4ΑΛ9ΟΡ1Υ-Χ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/02/2011