Στοιχεία σταθμού ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00120
Εταιρεία: ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.63
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ / ΝΑΟΥΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΜΑΘΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της με Α.Π. 5556/1681/22-10-2001 (ΔΙΣΑ-ΠΚΜ) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.Π. οικ. 41/31-1-2011 (ΔΤΕ-ΑΔΜΘ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία ανανεώθηκε- τροποποιήθηκε η άδεια λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 0,625 ΜW, της εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E.»., στον ποταμό Αραπίτσα του Δ. Νάουσας Νομού Ημαθίας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 06/07/2011
Τροποποίηση της με Α.Π. 5556/1681/22-10-2001 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 0,625 ΜW, της εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E.»., στον ποταμό Αραπίτσα του Δ. Νάουσας Νομού Ημαθίας, λόγω αλλαγής χαρακτηρισμού από αυτοπαραγωγό σε παραγωγό και επωνυμίας της εταιρείας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/02/2011