Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01427
Εταιρεία: ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.48
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ ΠΕΤΡΑΙΑΣ / ΝΑΟΥΣΑΣ - ΣΚΥΔΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΜΑΘΙΑΣ - ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.485/οικ.1427/26.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01427) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/03/2015
Περίληψη τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 4,48 ΜW στη «ΒΙ.ΠΕ ΠΕΤΡΑΙΑΣ», των Δήμων Σκύδρας και Νάουσας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας και Ημαθίας και φορέα του έργου την εταιρεία με επωνυμία «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/07/2013
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 4,48 ΜW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Πετραίας» των Δήμων Σκύδρας και Νάουσας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας και Ημαθίας στην εταιρεία με επωνυμία «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒOΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 31/07/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 4,48 ΜW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Πετραίας» των Δήμων Σκύδρας και Νάουσας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας και Ημαθίας στην εταιρεία με επωνυμία «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΑΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 29/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.485/οικ.1427/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01427), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.485/οικ.1427/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01427), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2010