Στοιχεία σταθμού 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01430
Εταιρεία: 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 3.20
Θέση/Δήμος: ΣΠΕΝΤΖΑ ΡΑΧΗ Η ΛΙΑΝΟΒΟΥΡΛΙ / ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: ΨΣ7ΗΙΔΞ-3Η2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 28/01/2016
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 87813/3618/19-7-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «SOLAR DATUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «SOLAR DATUM Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 2,913MWp, στη θέση «Σπέντζα Ράχη ή Λιανοβούρλι» της ΔΕ Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Περιφερειακής ΕνότηταςΗλειας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού
ΑΔΑ: ΒΟΧΒΟΡ1Φ-ΟΑΘ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/01/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΔΑ: 45ΨΨΟΡ1Φ-ΓΓΕ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2011
Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) «Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε γήπεδο έκτασης 62.018,17 m2 στη θέση «Σπέντζα Ράχη ή Λιανοβούρλι», του Δήμου Λεχαινών, Ν. Ηλείας» της εταιρείας «SOLAR DATUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ A.E..»
ΑΔΑ: 4Α19ΟΡ1Φ-Ι
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/02/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.554/οικ.1426/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «SOLAR DATUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SOLAR DATUM Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01430), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΤΙΔΞ-7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/01/2011