Στοιχεία σταθμού 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01431
Εταιρεία: 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.19
Θέση/Δήμος: ΛΕΧΑΙΝΑ Δ.Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ / ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 7Λ40ΙΔΞ-Δ9Ν
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 28/01/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΔΑ: 45ΨΨΟΡ1Φ-5Ρ7
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,1879 MW ιδιοκτησίας «SPES SOLARIS Α.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 44.811,67 τ.μ., στη θέση «ΣΠΕΝΤΖΑ ΡΑΧΗ» της αγροτικής περιοχής της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας».
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΟΡ1Φ-ΑΓΝ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.770/οικ.1425/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01431), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΤΙΔΞ-Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/01/2011