Στοιχεία σταθμού ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ. ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01433
Εταιρεία: ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ. ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΤ 19 / ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ. ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 41548/736/23-07-12 Απόφασης χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας Ο.Τ. 19», Δήμου Πρέβεζας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/06/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.425/οικ.1431/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Τ.19», της Δημοτικής Ενότητας Πρεβέζης, του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2012
Περίληψη άδειας εγκατάστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»», και διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,99 MW στη θέση«ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας Ο.Τ. 19», Δήμου Πρέβεζας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 24/07/2012