Στοιχεία σταθμού ΕΙΜΣ (AIMS) ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01434
Εταιρεία: ΕΙΜΣ (AIMS) ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: Ηλιόλουστο (59Α) / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΙΜΣ (AIMS) ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ. αριθ. πρωτ. 82801/12-03-2012 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς περί Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων, της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,50 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στην περιοχή της Τ.Κ. Ηλιόλουστου, Δ.Ε. Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμου Χέρσου) της Π.Ε. Κιλκίς, εκτός σχεδίου στη θέση «αγροτεμάχιο 59 Α του αγροκτήματος Ηλιόλουστου » (320 νέου αναδασμού 2009), λόγω αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας του έργου από « ΕΪΜΣ (AIMS) ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε « AIMS ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (έργο της 10ης ομάδας, κατηγορίας Β με α.α. 2, της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) , εγκατάσταση όχλησης χαμηλής σύμφωνα με την Δ6/Φ1/οικ.19500/4-11-04 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1671/Β/11-11-04)).
ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΛ-9ΣΡ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/01/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.1463/οικ.1428/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΪΜΣ (AIMS) ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: Β4ΛΞΙΔΞ-1ΒΡ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 30/05/2012
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,5 ΜWp στο αγροτεμάχιο 59Α (320 νέου αναδασμού 2009) του αγροκτήματος «Ηλιόλουστο» του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΕΜΟΛ ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΔΑ: Β499ΟΡ1Υ-ΩΙΣ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/05/2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ. αριθ. πρωτ. 165Π/10/12-02-2010 Απόφασης Νομάρχη Κιλκίς περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,50 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στην περιοχή της Τ.Κ. Ηλιόλουστου, Δ.Ε. Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμου Χέρσου) της Π.Ε. Κιλκίς, εκτός σχεδίου στη θέση «αγροτεμάχιο 59 Α του αγροκτήματος Ηλιόλουστου » (320 νέου αναδασμού 2009), λόγω τροποποίησης του τεχνικού εξοπλισμού και αλλαγής του κυρίου του έργου από « ΒΙΕΜΟΛ ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε « ΕΪΜΣ (AIMS) ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (έργο της 10ης ομάδας, κατηγορίας Β με α.α. 2, της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) , εγκατάσταση όχλησης χαμηλής σύμφωνα με την Δ6/Φ1/οικ.19500/4-11-04 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1671/Β/11-11-04)).
ΑΔΑ: Β44Θ7ΛΛ-Ν2Κ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/03/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 896/2011 Μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.1463/οικ.1428/26.01.2010, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 59Α Αγρόκτημα Ηλιόλουστο», του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμος Χέρσου), του Νομού Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία 'ΒΙΕΜΟΛ ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.'
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΙΔΞ-970
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/07/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,5 MW στο αγροτεμάχιο 59Α (320 νέου αναδασμού 2009) του αγροκτήματος «Ηλιόλουστο» του Δήμου Χέρσου του Νομού Κιλκίς στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΕΜΟΛ ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: 4ΙΞΩΙΑ0-Σ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/10/2010