Στοιχεία σταθμού Τ. X. ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01435
Εταιρεία: Τ. X. ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΛΑ / ΛΑΓΚΑΔΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Τ. X. ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης και Παράτασης Ισχύος Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,499 ΜW στη θέση «Κούλα» στα αγροτεμάχια 2636 & 2637 της Δ.Κ. Ασσήρου της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, λόγω αλλαγής επωνυμίας και εταιρικής μορφής από «Α.ΤΥΡΟΣ-Ν.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ο.Ε.» σε «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/11/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.705/600/26.01.2010, τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-46868/30.03.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,499 MW, στη θέση «Κούλα», του Δήμου Λαγκαδά, Δημοτικής ενότητας Ασσήρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/11/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.705/600/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «Α. ΤΥΡΟΣ – Ν. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01435), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/03/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,499 MWp στη θέση «ΚΟΥΛΑ» στα αγροτεμάχια 2636 & 2637 του Δήμου Ασσήρου, Νομού Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.ΤΥΡΟΣ – Ν. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ο.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/11/2010