Στοιχεία σταθμού ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01436
Εταιρεία: ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΣΤΕΝΟΛΙΒΑΔΑ - ΚΑΛΥΒΕΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01436 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.244/οικ.1440/26.01.2010, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: Ω390ΙΔΞ-ΗΨ5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 08/06/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.244/οικ.1440/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01436), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΤΙΔΞ-Ε
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/01/2011