Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-00121
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS AE
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.50
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΙΝΑΧΟΣ / ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS AE

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 951/2018 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/οικ.3114/11.09.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00121) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 4,5 MW, στο ποταμό Ίναχο της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 03/10/2018
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.014/3114/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00121) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 4,5ΜW στον ποταμό Ιναχό, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/3114/11.09.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.066/οικ.19814/02.10.2009, απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 4,5 MW στον Ποταμό Ιναχό, του Δήμου Σπερχειάδος, του Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010