Στοιχεία σταθμού LEKKA AIOLOS AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01439
Εταιρεία: LEKKA AIOLOS AE
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.84
Θέση/Δήμος: ΣΚΟΠΟΥΛΑ / ΑΡΤΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: LEKKA AIOLOS AE

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 269/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.402/οικ.1422/26.01.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01439) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,84 MW, στη θέση «Σκοπούλα», της Δημοτικής Ενότητας Βλαχέρνας, του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας, της εταιρείας με την επωνυμία «LEKKA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LEKKA AIOLOS Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 01/08/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 216/2014 Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.402/οικ.1422/26.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01439), άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,84 MW στη θέση «Σκοπούλα», της Δημοτικής Ενότητας Βλαχέρνας, του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της εταιρείας «LEKKA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «LEKKA AIOLOS Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/04/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.402/οικ.1422/01.01.2010 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01439) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «LEKKA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/09/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υπό εγκατάσταση έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.840KWp της εταιρείας «LEKKA AIOLOS A.E.» στη θέση «Σκοπούλα», στο Τ.Κ. Γριμπόβου, της Δ.Ε. Βλαχερνών, Δήμου Άρτας, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/02/2011