Στοιχεία σταθμού ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01441
Εταιρεία: ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.98
Θέση/Δήμος: ΠΛΑΤΟΣ / ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,975MWp, στη θέση 'Πλατός' της Δημοτικής Κοινότητας Αμφιλοχίας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΕΖΛΟΡ1Φ-ΖΡΨ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 04/06/2013
Υπαγωγή σε ΠΠΔ του έργου «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 1,975 MWp» ιδιοκτησίας ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση 'Πλατός' του Δ. Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτ/νιας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από αίτηση τροποποίησης της ΑΕΠΟ λόγω αλλαγής στον εξοπλισμό και στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7Λ6-ΨΨΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 17/04/2013
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΡ1Φ-Ι4Β
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επιβολή κυρώσεων
Ημερομηνία: 07/04/2013
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,975MWp, στη θέση 'Πλατός' της Δημοτικής Κοινότητας Αμφιλοχίας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: Β441ΟΡ1Φ-ΝΕΚ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2012
Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,975 MW» Ιδιοκτησίας της εταιρίας ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «Πλατός» του Δ.Δ Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας, Ν. Αιτ/νίας, με αλλαγές στον εξοπλισμό, τη διάταξη της εγκατάστασης εντός του γηπέδου και τη μείωση του γηπέδου εγκατάστασης.
ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7Λ6-ΣΨ0
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/01/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.264/οικ.1435/26.01.2010, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,975 MW στη θέση «Πλατός», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΙΔΞ-ΡΧ0
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/01/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.264/οικ.1435/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01441), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 45ΨΞΙΔΞ-16Κ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/12/2011