Στοιχεία σταθμού SAFE ENERGY AE ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. SAFE ENERGY AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01443
Εταιρεία: SAFE ENERGY AE ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. SAFE ENERGY AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΙΑ ΙΙ / ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SAFE ENERGY AE ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. SAFE ENERGY AE)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 28956/1259/10-3-2010 (ΔΙΣΑ ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «SAFE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος 1,998MWp, στη θέση 'ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΑ II' της τ.κ. Νεοχωρίου της δ.ε. Οινιάδων του Δήμου Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λόγω αλλαγής του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και παράταση του χρόνου ισχύος.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/02/2012
Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Φ/Β σταθμός ισχύος 1,99 MW, ιδιοκτησίας SAFE ENERGY A.E., στη θέση Κουτσουμπέλια ΙI του Δ.Δ Νεοχωρίου, Ν. Αιτωλ/νίας», με αλλαγές στον εξοπλισμό και τη διάταξη της εγκατάστασης εντός του γηπέδου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/01/2012