Στοιχεία σταθμού CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ.CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01444
Εταιρεία: CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ.CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 41.40
Θέση/Δήμος: ΖΥΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟ-ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ / ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ.CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη τροποποίησης, ως προς τον κάτοχο της άδειας, της Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 41,4 ΜW, στις θέσεις 'ΖΥΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟ – ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙ' των Τοπικών Κοινοτήτων Βλασίου και Πετρίλου, της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας και της Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, του Δήμου Μουζακίου, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/07/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 92/2013 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1701/ οικ.1653/29.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01444) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-41584 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW, στη θέση «Ζυγουρολίβαδο – Παλιό Μανδρί»,της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία «CL - AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.» Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ισχύ του έργου από 42 MW σε 41,4 MW της ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 92/2013 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1701/ οικ.1653/29.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01444) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-41584 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 41,4 ΜW, στη θέση «Ζυγουρολίβαδο – Παλιό Μανδρί»,της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία «CL - AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2013
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 41,4 ΜW, στις θέσεις “ΖΥΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟ – ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙ” των Τοπικών Κοινοτήτων Βλασίου και Πετρίλου, της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας και της Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, του Δήμου Μουζακίου, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 01/03/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 41,40MW, στη θέση ''Ζυγουρολίβαδο – Παλιό Μαντρί', Δήμου Αργιθέας, Νομού Καρδίτσας» της εταιρείας CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/02/2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΦΛΩΡΕΣΙΟΥ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 41,4 MW ΕΜΒΑΔΟΥ 147.700,00 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/01/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 41,40MW, στη θέση ''Ζυγουρολίβαδο – Παλιό Μαντρί', Δήμου Αργιθέας, Νομού Καρδίτσας» της εταιρείας CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/01/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 41,40MW, στη θέση ''Ζυγουρολίβαδο', Δήμου Αργιθέας, Νομού Καρδίτσας» της εταιρείας CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/01/2012