Στοιχεία σταθμού ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01448
Εταιρεία: ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.00
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΚΑΒΑΛΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψης Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ» του Δήμου Νέστου, της Π.Ε. Καβάλας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 07/05/2013
Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού της «ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/02/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.322/οικ.1657/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2012
Σχέδιο Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 16/07/2012