Στοιχεία σταθμού ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01449
Εταιρεία: ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΚΑΒΑΛΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψης Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ» του Δήμου Νέστου, της Π.Ε. Καβάλας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 07/05/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.543/οικ.1658/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2012
Σχέδιο Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 16/07/2012