Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01450
Εταιρεία: ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.48
Θέση/Δήμος: ΜΩΡΑΙΝΑ Δ.Δ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ / ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.821/οικ.1661/29.01.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01450) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/03/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.821/οικ.1661/29.01.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,6238 MW στη θέση «Μώραινα» της Δημοτικής Ενότητας Τριφυλίας, του Δήμου Φιλιατρών, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/11/2012
Χορήγηση στην εταιρεία «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ Α.Ε.» άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,6238ΜWp στη θέση «Μώραινα», Δήμου Τριφυλίας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/01/2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2789/10-8-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 1,477 ΜWp (8.440 Φ/Β πλαίσια X 175 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΑΕ», στην θέση “Μώραινα» του Δ.Δ. Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας (πρώην Δήμου Φιλιατρών) του Νομού Μεσσηνίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/11/2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2789/10-8-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 1,477 ΜWp (8.440 Φ/Β πλαίσια X 175 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΑΕ», στην θέση “Μώραινα» του Δ.Δ. Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας (πρώην Δήμου Φιλιατρών) του Νομού Μεσσηνίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/10/2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2789/10-8-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 1,477 ΜWp (8.440 Φ/Β πλαίσια X 175 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΑΕ», στην θέση “Μώραινα» του Δ.Δ. Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας (πρώην Δήμου Φιλιατρών) του Νομού Μεσσηνίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.821/οικ.1661/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01450), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/03/2011