Στοιχεία σταθμού EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε 3

Μητρώο PAE: ΑΔ-01457
Εταιρεία: EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε 3
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.95
Θέση/Δήμος: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ / ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε 3

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση – Ανανέωση Απόφασης (“της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3019/09/24-02-2010 Απόφασης Νομάρχη Μαγνησίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων”) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 1.946,00 kW, σε έκταση εμβαδού Ε=142.308,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία “EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 3”, στη θέση “Μαυροβούνι Αερινού” του Δήμου Ρήγα Φεραίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω αλλαγής επωνυμίας του Φορέα του Έργου, σε “EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3”»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/12/2012
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.712/οικ.1433/26.01.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01457) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,946MW στη θέση «Μαυροβούνι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου (πρώην Δήμος Φερών), του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 3»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/09/2011