Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01458
Εταιρεία: ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΛΥΚΟΥΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0051/2023 για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,974 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,974 MW, στη θέση ΛΥΚΟΥΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΜΥΝΟΥΣ, του Δήμου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΚΩΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΙΕΡΓΟΝ Α.Ε.» (ΑΔ-01458)
ΑΔΑ: Ψ5ΘΙΙΔΞ-ΛΛΙ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/05/2023
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6187/01-10-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,974MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 74.965,99m2 στην θέση ¨ΛΥΚΟΥΣ¨ εκτός των ορίων οικισμού ¨Πετρίνας¨ του Δ.Δ. Πετρίνας του Δήμου Σμήνους του Νομού Λακωνίας» ‘όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4302/24-08-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους.
ΑΔΑ: ΒΟΖ27Λ1-0ΚΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 37035/6881/11-11-2010(ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΗΛΙΕΡΓΟΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» και δτ «ΗΛΙΕΡΓΟΝ ΕΠΕ» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,974 MWp, στη θέση 'Λύκους' (πρώην ΔΔ Πετρίνας) της ΤΚ Σμύνους του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού
ΑΔΑ: 4Α86ΟΡ1Φ-0Ξ9
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/09/2011
Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6187/01-10-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,974MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 74.965,99m2 στην θέση ¨ΛΥΚΟΥΣ¨ εκτός των ορίων οικισμού ¨Πετρίνας¨ του Δ.Δ. Πετρίνας του Δήμου Σμήνους του Νομού Λακωνίας» ως προς αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού.
ΑΔΑ: 4ΑΜΦ7Λ1-Σ63
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/08/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 1,974 MW της εταιρείας ΗΛΙΕΡΓΟΝ ΕΠΕ στη θέση 'Λύκους' του ΔΔ Πετρίνας Δήμου Σμύνους Νομού Λακωνίας
ΑΔΑ: 4ΙΗΜΙΑΡ-Θ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/11/2010