Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01458
Εταιρεία: ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΛΥΚΟΥΣ, Δ.Δ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6187/01-10-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,974MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 74.965,99m2 στην θέση ¨ΛΥΚΟΥΣ¨ εκτός των ορίων οικισμού ¨Πετρίνας¨ του Δ.Δ. Πετρίνας του Δήμου Σμήνους του Νομού Λακωνίας» ‘όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4302/24-08-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 37035/6881/11-11-2010(ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΗΛΙΕΡΓΟΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» και δτ «ΗΛΙΕΡΓΟΝ ΕΠΕ» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,974 MWp, στη θέση 'Λύκους' (πρώην ΔΔ Πετρίνας) της ΤΚ Σμύνους του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/09/2011
Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6187/01-10-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,974MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 74.965,99m2 στην θέση ¨ΛΥΚΟΥΣ¨ εκτός των ορίων οικισμού ¨Πετρίνας¨ του Δ.Δ. Πετρίνας του Δήμου Σμήνους του Νομού Λακωνίας» ως προς αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/08/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 1,974 MW της εταιρείας ΗΛΙΕΡΓΟΝ ΕΠΕ στη θέση 'Λύκους' του ΔΔ Πετρίνας Δήμου Σμύνους Νομού Λακωνίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/11/2010