Στοιχεία σταθμού ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01459
Εταιρεία: ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.68
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186/2015 Ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01459 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,68 MW, στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας», της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 30/04/2015
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ( Φωτοβολταϊκός Σταθμός), εγκατεστημένης ισχύος 1,68MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε στην «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » και διακριτικό τίτλο «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 01/08/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ( Φωτοβολταϊκός Σταθμός), εγκατεστημένης ισχύος 1,68MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε στην «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » και διακριτικό τίτλο «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 01/08/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.664/οικ.2199/05.02.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01459), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2012