Στοιχεία σταθμού ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01460
Εταιρεία: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.04
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 777Α Δ.Δ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ / ΔΕΛΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση και Τροποποίηση της υπ'αρ. 30/5234π.ε./07-09-10 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την εγκατάσταση και λειτουργία «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,04 MWp» της εταιρείας ΗΛ. ΕΝ. Ε.Π.Ε., στο υπ' αρ. 777α αγρ/χιο του αγροκτήματος Πενταλόφου, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης
ΑΔΑ: 4ΑΜΓ7ΛΛ-0ΣΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΗΛ.ΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,04 MW στη θέση αγροτεμάχιο 777Α, του Δ.Δ. Πενταλόφου του Δήμου Καλλιθέας του Νομού Θεσσαλονίκης
ΑΔΑ: 4ΙΞΩΙΑ0-Φ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/10/2010