Στοιχεία σταθμού ΗΛ.ΕΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ. ΗΛ.ΕΝ ΕΠΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01460
Εταιρεία: ΗΛ.ΕΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ. ΗΛ.ΕΝ ΕΠΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.04
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟ. 777Α Δ.Δ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ / ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛ.ΕΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ. ΗΛ.ΕΝ ΕΠΕ)

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση και Τροποποίηση της υπ'αρ. 30/5234π.ε./07-09-10 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την εγκατάσταση και λειτουργία «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,04 MWp» της εταιρείας ΗΛ. ΕΝ. Ε.Π.Ε., στο υπ' αρ. 777α αγρ/χιο του αγροκτήματος Πενταλόφου, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΗΛ.ΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,04 MW στη θέση αγροτεμάχιο 777Α, του Δ.Δ. Πενταλόφου του Δήμου Καλλιθέας του Νομού Θεσσαλονίκης
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/10/2010