Στοιχεία σταθμού PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΤ ENERGY PHOTON DYNAMICS AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01461
Εταιρεία: PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΤ ENERGY PHOTON DYNAMICS AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΜΠΟΡΔΟΣΑ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΤ ENERGY PHOTON DYNAMICS AE)

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1,997 MWp, στη θέση «Μπορδόσα» της Τοπικής Κοινότητας Δομβραίνης, της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ENERGY PHOTON DYNAMICS»
ΑΔΑ: 4574ΟΡ10-ΛΒΣ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/11/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 1,997 ΜWp, στη θέση «Μπορδόσα» του Δ.Δ. Δόμβραινας του Δήμου Θίσβης του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.».
ΑΔΑ: 4ΙΦΦΕΑ-Μ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/12/2010
Έγκριση επέμβασης για Φ/Β σταθμό στη θέση 'Μπορδόσα' 1,997ΜW
ΑΔΑ: 4Ι04ΕΑ-ΩΩ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/11/2010