Στοιχεία σταθμού PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΤ ENERGY PHOTON DYNAMICS AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01462
Εταιρεία: PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΤ ENERGY PHOTON DYNAMICS AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΤΡΕΠΕΖΑ Δ.Δ. ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΤ ENERGY PHOTON DYNAMICS AE)

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 MWp, στη θέση «Τρεπέζα» της Τοπικής Κοινότητας Δομβραίνης της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην «PHOTON DYNAMICS Ενεργειακή Α.Ε.» με δ.τ. «ENERGY PHOTON DYNAMICS Α.Ε.».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/07/2012
Τροποποίηση της αρ.85596/10229/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.107442/12786/31-12-2010 απόφασή μας) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 MW της 'PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.' στη θέση «ΤΡΕΠΕΖΑ» της Τ.Κ. Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/07/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 2,997 ΜWp, στη θέση «Τρέπεζα» της Δ.E. Θίσβης του Δήμου Θηβών του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ENERGY PHOTON DYNAMICS A.E.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/03/2011
Άδεια επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2,997 MW της εταιρείας PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση 'Τρεπέζα', Δ.Δ. Δοβραίνης, Δήμου Θίσβης, Ν. Βοιωτίας
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/02/2011
Τροποποίηση της αρ.85596/10229/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 ΜW της εταιρείας ''PHOTON DYNAMICS A.E.'' στη θέση «ΤΡΕΠΕΖΑ» Δ.Δ. Δομβραίνας του Δήμου Θίσβης Ν. Βοιωτίας, ως προς τη γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης και την αλλαγή επωνυμίας σε ''PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.''.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/01/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 ΜW της εταιρείας ''PHOTON DYNAMICS A.E.'' στη θέση «ΤΡΕΠΕΖΑ» Δ.Δ. Δομβραίνας του Δήμου Θίσβης Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/11/2010