Στοιχεία σταθμού ΒΑΒΕΛ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ. BABEL ENERGY ΕΠΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01463
Εταιρεία: ΒΑΒΕΛ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ. BABEL ENERGY ΕΠΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.41
Θέση/Δήμος: ΤΡΑΓΑΝΑ / ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΑΒΕΛ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ. BABEL ENERGY ΕΠΕ)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 873/596/20.05.2010 Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α. Μεσσηνίας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1,411 ΜWp, ιδιοκτησίας της εταιρείας «BABEL ENERGY Ε.Π.Ε.» σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 31.586,02m2 στη θέση «Τραγάνα» του Τ.Δ. Ζευγολατιού, του Δ. Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, λόγω μείωσης της καλυπτόμενης επιφάνειας από τα Φ/Β πλαίσια μεταβολής των στοιχείων του εξοπλισμού του Φ/Β Σταθμού και προσθήκης εναέριας γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης για την διασύνδεση του Φ/Β στο δίκτυο
ΑΔΑ: Β4367Λ1-ΗΑΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/10/2012