Στοιχεία σταθμού FOLEA AIOLOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ. Τ FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01465
Εταιρεία: FOLEA AIOLOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ. Τ FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.84
Θέση/Δήμος: ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ - ΠΛΟΥΣ / ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: FOLEA AIOLOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ. Τ FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 385/2015 Ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.430/οικ. 3292/22.02.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01465) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,84 MW, στη θέση «Άσπρα Χώματα - Πλους», της Δημοτικής Ενότητας Εμμανουήλ Παππά, του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρίας με την επωνυμία «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 22/10/2015
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία “LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” λόγω μεταβίβασης της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/10/2012
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία “LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” λόγω μεταβίβασης της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/10/2012
Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία “LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” λόγω μεταβίβασης της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/09/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 06/03-02-2011 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1843 KW, από την εταιρεία «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση ¨Μάνδρα¨ του Δήμου Αρριανών λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής στην εταιρεία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/07/2012
«Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 1,843 MW, στην εταιρεία με την επωνυμία «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση Μάνδρα του Δήμου Αρριανών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/07/2011
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1.843 ΜW στη θέση «Άσπρα Χώματα-Πλους» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πνεύματος, Δημοτικής Ενότητας Εμμανουήλ Παππά του Δήμου Εμμανουήλ Παππά του Νομού Σερρών.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/06/2011