Στοιχεία σταθμού ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01466
Εταιρεία: ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.60
Θέση/Δήμος: ΒΕΛΟΥΔΙ / ΘΗΒΑΙΩΝ,ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,963 MWp, στη θέση «Βελούδι», του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην «ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ»
ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΟΡ10-ΗΡΜ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/08/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.301/οικ.3288/22.02.2010 (ΑΔ-01466) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,964 MW, της εταιρείας «ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στη θέση «Βελούδι» του Δήμου Τανάγρας (πρώην Δήμου Δερβενοχωρίου) του Νομού Βοιωτίας, λόγω της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού.
ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΙΔΞ-Φ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/04/2011