Στοιχεία σταθμού ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01467
Εταιρεία: ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΧΟΥΝΔΡΗ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01467 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.544/οικ.3290/22.02.2010 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΑΔΑ: 61Θ2ΙΔΞ-71Ν
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/05/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.544/οικ.3290/22.02.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01467), της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELLASNET», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β440ΙΔΞ-ΕΝΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/03/2012
Χορήγηση Άδειας λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,99 MWp, της εταιρείας ¨ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.¨ με δ.τ. ¨HELLASNET, στη θέση ¨Χουνδρή¨ του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΟΝΜΟΡ10-Χ3Ξ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/01/2012
Τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού Πάρκου, ισχύος 1,99 MW, της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», με δ.τ. HELLASNET, στη θέση «ΧΟΥΝΔΡΗ», Δήμου Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας ως προς τον τύπο και αριθμό των Φ/Β πλαισίων και των αντιστοφέων ισχύος
ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡ10-ΝΥΨ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/09/2011
Τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού Πάρκου, ισχύος 1,99 MW, της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», με δ.τ. HELLASNET, στη θέση «ΧΟΥΝΔΡΗ», Δήμου Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας ως προς τον τύπο και αριθμό των Φ/Β πλαισίων και των αντιστοφέων ισχύος.
ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΡ10-ΝΚ9
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/07/2011