Στοιχεία σταθμού CAPITAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε (Δ.Τ. CAPITAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01473
Εταιρεία: CAPITAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε (Δ.Τ. CAPITAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.13
Θέση/Δήμος: ΓΑΛΑΝΑΙΚΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: CAPITAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε (Δ.Τ. CAPITAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.335/οικ.3703/25.02.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,13MW στη θέση «Γαλαναίϊκα – Άγιος Αντώνιος», της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης, του Δήμου Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «CAPITAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/05/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 955/185(ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «CAPITAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «CAPITAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 4,13 MWp, στη θέση «Γαλανέϊκα – Άγιος Αντώνιος» της Δ.Δ. Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/02/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 4,13 MW της εταιρείας CAPITAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ στη θέση 'Γαλαναίϊκα – Άγιος Αντώνιος' του ΔΔ Ασίνης Δήμου Ναυπλίου Νομού Αργολίδος
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/02/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 11/11/2010