Στοιχεία σταθμού ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01474
Εταιρεία: ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΚΛΟΚΕΡΗ / ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,98 MW, στη θέση «ΚΛΟΚΕΡΗ» του Δ.Δ.Μπορσίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΟΡ1Φ-Π0Π
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/04/2013
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικής ισχύος 1,98MWp, στη θέση «Κλοκερή», του Δ.Δ.Μπορσίου , Δήμου Λεχαινών Περιφερειακής ΕνότηταςΗλείας Π Δ Ε.
ΑΔΑ: Β499ΟΡ1Φ-ΕΗΓ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/05/2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 2158/Π.727/04-03-2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ, ΜΕ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1,8MW ΣΕ 1,98MW ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ 'ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ', ΣΕ 'ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.', ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΚΛΟΚΕΡΗ', ΤΟΥ Τ.Δ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ.
ΑΔΑ: Β4Ω27Λ6-ΧΚΔ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/04/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.250/οικ.3704/25.02.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01474) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β440ΙΔΞ-1Μ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/03/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.250/οικ.3704/25.02.2010, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8 MW στη θέση «Κλόκερη», του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: 457ΛΙΔΞ-6Κ6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/11/2011
Χορήγηση στην εταιρεία «ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,8MWp στη θέση 'ΚΛΟΚΕΡΗ' Δ.Δ. Μπορσίου του Δήμου Λεχαινών του Νομού Ηλείας.
ΑΔΑ: 4ΙΚΔΕΣ-Ν
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/10/2010