Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01475
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.44
Θέση/Δήμος: ΑΜΜΟΣ / ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.594/οικ.3702/25.02.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,44MW στη θέση «Άμμος» της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «HELLENIC SOLAR Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΕΙΕΙΔΞ-234
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2013
ΘΕΜΑ 13ο Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 4,44MWp ιδιοκτησίας της εταιρείας 'Ελληνική Φωτοβολταϊκή Α.Ε.' στη θέση 'Άμμος' της ΔΕ Γαργαλιάνων του Δ. Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας».
ΑΔΑ: Β4ΩΔ7Λ1-Ρ2Ξ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 17/04/2012
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 4,44MWp ιδιοκτησίας της εταιρείας 'Ελληνική Φωτοβολταϊκή Α.Ε.' στη θέση Άμμος' της ΔΕ Γαργαλιάνων του Δ. Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας».
ΑΔΑ: 45ΨΩ7Λ1-Σ6Α
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 18/12/2011