Στοιχεία σταθμού ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01479
Εταιρεία: ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.01
Θέση/Δήμος: Δ.Δ. ΚΟΛΧΙΔΑΣ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.414/οικ.4626/12.03.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01479) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006.
ΑΔΑ: Β499ΙΔΞ-ΤΙ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/05/2012