Στοιχεία σταθμού SOLAR CONCEPT ANΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. SOLAR CONCEPT EN. AE - SOLAR CONCEPT SA)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01483
Εταιρεία: SOLAR CONCEPT ANΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. SOLAR CONCEPT EN. AE - SOLAR CONCEPT SA)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: Δ.Δ ΧΩΡΥΓΙΟΥ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SOLAR CONCEPT ANΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. SOLAR CONCEPT EN. AE - SOLAR CONCEPT SA)

No results