Στοιχεία σταθμού EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 12

Μητρώο PAE: ΑΔ-01487
Εταιρεία: EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 12
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.95
Θέση/Δήμος: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Δ.Δ. ΑΕΡΙΝΟΥ / ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 12

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση – Ανανέωση Απόφασης (“της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3018/09/24-02-2010 Απόφασης Νομάρχη Μαγνησίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων”) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 1.946,00 kW, σε έκταση εμβαδού Ε=341.131,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία “EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 12”, στη θέση “Μαυροβούνι Αερινού” του Δήμου Ρήγα Φεραίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω αλλαγής επωνυμίας του Φορέα του Έργου, σε “EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 12”»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/12/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.727/οικ.4650/12.03.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01487) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,946MW στη θέση «Μαυροβούνι Αερινού» του Δήμου Ρήγα Φεραίου (πρώην Δήμος Φερών), του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 12».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/09/2011