Στοιχεία σταθμού ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00124
Εταιρεία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.95
Θέση/Δήμος: ΚΑΚΟΡΕΜΑ / ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια Λειτουργίας Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 0,95 MWp, στη θέση «Κακόρεμα» του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΑΔΑ: Β40ΖΟΡ10-5ΡΙ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/07/2012
Παράταση Χρόνου Ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 0,95 MW, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Κακόρεμα», Δήμου Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΑΔΑ: Β41ΦΟΡ10-5ΚΜ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 17/07/2012
Ανανέωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την υπ' αρ. 1754/26.10.1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Φθιώτιδας, όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ' αρ. 1650/26.4.2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για το έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,95 MW, στη θέση Κακόρεμα του Δήμου Μακρακώμης (πρώην Δ. Αγ. Γεωργίου), Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.”»
ΑΔΑ: Β44Ξ0-ΨΩΨ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 04/03/2012