Στοιχεία σταθμού ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. Μ.Ε.Π.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01489
Εταιρεία: ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. Μ.Ε.Π.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.10
Θέση/Δήμος: ΡΟΥΒΑΛΗ / ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. Μ.Ε.Π.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Υπαγωγή σε ΠΠΔ τροποποίησης ΑΕΠΟ φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ισχύος 1,1MWp στη θέση \"Ρούβαλη\" της δ.ε. Αιγίου του Δήμου Αιγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω μεταβολής της έκτασης του γηπέδου εγκατάστασης από 18.777,41 τ.μ σε 31.718,47 τ.μ.
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 03/11/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 480/2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ16.530/οικ.4641/12.03.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01489), άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,1MW στη θέση «Ρούβαλη», της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, του Δήμου Αιγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. Μ.Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/09/2014
Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 153891/5916/16-12-2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,1MWp στη θέση 'Ρούβαλη' της δ.ε. Αιγίου του Δήμου Αιγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2013
Χορήγηση στην εταιρεία «ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,1MWp στη θέση 'Ρούβαλη' του Δ.Δ. Αιγίου του Δήμου Αιγίου του Νομού Αχαΐας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/12/2010