Στοιχεία σταθμού ΖΕΝΙΤΗ ENERGY S.A.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01494
Εταιρεία: ΖΕΝΙΤΗ ENERGY S.A.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΦΑΛΑ Δ.Δ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ / ΗΛΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΖΕΝΙΤΗ ENERGY S.A.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της με Α.Π. 718/Π.721/22-04-2010 Ε.Π.Ο απόφασης ιδιοκτησίας : ZENITH ENERGY S.A., για τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Κουφάλα» του Δ.Δ. Σιμόπουλου Δ. Πηνείας του Ν. Ηλείας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/07/2012
Πρώτη τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 1123/18-7-2011 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ ΖΕΝΙΘ Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Α.Β.Ε.Ε.΄΄ και δ.τ. ΄΄ZENITH ENERGY S.A. ΄΄ άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,99 MWp, στη θέση «Κουφάλα», τ.κοινότητας Σιμόπουλου, δ.ε. Πηνείας, Δ. Ήλιδας, περιφερειακής ενότητας Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λόγω μεταβολής του εξοπλισμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/07/2012
Τροποποίηση της με Α.Π. 718/Π.721/22-04-2010 Ε.Π.Ο απόφασης ιδιοκτησίας : ZENITH ENERGY S.A., για τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Κουφάλα» του Δ.Δ. Σιμόπουλου Δ. Πηνείας του Ν. Ηλείας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/05/2012
Χορήγηση στη «ΖΕΝΙΘ Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Α.Β.Ε.Ε.» (δ.τ. ZENITH ENERGY S.A.) άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1.999,2kWp στη θέση «Κουφάλα», κοινότητας Σιμόπουλου, τ.κ. Πηνείας, Δ. Ήλιδας, π.εν. Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/07/2011