Στοιχεία σταθμού ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01498
Εταιρεία: ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΚΟΝΙΖΟΣ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01498 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.475/οικ.5742/29.03.2010 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΑΔΑ: 6ΙΔ2ΙΔΞ-ΟΥ1
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/05/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.475/οικ.5742/29.03.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01498), της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELLASNET», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Β440ΙΔΞ-33Λ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/03/2012
Άδεια λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ισχύος 1,996 MWp, στη θέση «Κόνιζος» της Δημοτικής Κοινότητας Θηβαίων, της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΟΝΜΟΡ10-ΩΦΝ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/01/2012
Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ισχύος 1,998 MWp, στη θέση «ΚΟΝΙΖΟΣ» του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εταιρεία.
ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΡ10-Υ0Ε
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/07/2011