Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01502
Εταιρεία: ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΗΠΩΝ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

«Περίληψη Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 15/01/2013
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/07/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 566/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.275/οικ.5738/29.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988MW στη θέση «Αγρόκτημα Κήπων», της Δημοτικής Ενότητας Φερρών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2012
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/05/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.275/οικ.5738/29.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988MW στη θέση «Αγρόκτημα Κήπων», της Δημοτικής Ενότητας Φερρών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/04/2012
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/04/2012
«Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1.988MW, στην εταιρεία ««ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση Αγρόκτημα Κήπων του Δήμου Φερρών Ν. Έβρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/10/2010