Στοιχεία σταθμού ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'Ι'ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ. ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01503
Εταιρεία: ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'Ι'ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ. ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΒΙΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 / ΕΔΕΣΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'Ι'ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ. ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 904/2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.342/οικ.5698/29.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΕΔΕΣΣΑΣ 2», της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας, του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΙAΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/11/2012