Στοιχεία σταθμού ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01504
Εταιρεία: ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.48
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ ΠΕΤΡΑΙΑΣ / ΣΚΥΔΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 4,48 ΜW στη «ΒΙ.ΠΕ ΠΕΤΡΑΙΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και φορέα εκτέλεσης του έργου την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/01/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.354/οικ.5699/29.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,48 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2012
Περίληψη άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 4,48 ΜW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ ΠΕΤΡΑΙΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ. τ. «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 31/07/2012
Περίληψη άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 4,48 ΜW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ ΠΕΤΡΑΙΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ. τ. «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 29/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.354/οικ.5699/29.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01504), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2012