Στοιχεία σταθμού ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01505
Εταιρεία: ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.20
Θέση/Δήμος: ΡΕΒΕΝΙΑ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.790/οικ. 6163/01.04.2010 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01505) της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 09/01/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,996 MW της εταιρείας ΄΄ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε’’ στη θέση «Ρεβένια» της Τ.Κ Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων Π.Ε Βοιωτίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/12/2011
Υπαγωγή του Έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ονομαστικής ισχύος 1.996MW» της εταιρείας «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε..», που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΡΕΒΕΝΙΑ» κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Θηβαίων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) της υποκατηγορίας 4 της Β' Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3- 03).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 07/12/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.790/οικ.6163/01.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01505), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/03/2011