Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-00125
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS AE
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.85
Θέση/Δήμος: ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ / ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS AE

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 558/2018 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/3436/11.09.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00125) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,85 MW, στη θέση «Πουγκάκια» της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 21/06/2018
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.014/3436/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00125) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,85 ΜW στη θέση «Πουγκάκια», στα διοικητικά όρια του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.ΥΗ.Σ. ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Ανανέωση και Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την υπ' αρ. 5208/26.10.1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Φθιώτιδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1068/26.4.2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,85MW στη θέση Πουγκάκια, του Δήμου Σπερχιάδας (νυν Δ. Μακρακώμης), Ν. Φθιώτιδας», της εταιρείας “Οικολογική Ενεργειακή ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε. με δ.τ. ΜΥΗΣ Πουγκάκια Α.Ε.”
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 04/11/2012
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.014/3436/11.09.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.154/7661/09.07.2003 και ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.154/οικ.7915/27.04.2010 Αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ.281/2010 Γνωμοδότηση για συναίνεση της ΡΑΕ, από ΜΥΗΕ ισχύος 0,85 MW στη θέση Πουγκάκια, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μακρακώμης (πρώην Δήμος Σπερχειάδας) του Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Υ.Η.Σ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε.», λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/03/2011