Στοιχεία σταθμού ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01506
Εταιρεία: ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΒΙΟΜΑΖΑ
Ισχύς(MW): 2.49
Θέση/Δήμος: ΒΑΜΠΟΥΛΟΥ / ΠΥΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Εγκατάσταση Εκμετάλλευσης Ενέργειας από Βιομάζα (ΕΕΕΒ) ισχύος 1,5 MWe, στη θέση 'Βαμπούλου', της Δ.Ε. Πιαλείων, του Δήμου Πύλης, του Ν. Τρικάλων», της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛΩΕ0-ΦΛΓ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/07/2013
Γνωμοδότηση σχετικά με την ΜΠΕ (τροποποιημένη) που αφορά στο έργο: «ΕΕΕΒ Πιαλείας της εταιρίας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Β4ΜΡ7ΛΡ-ΡΔ3
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 18/12/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.052/οικ.6197/01.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1506), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΜΙΔΞ-Ι
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2011