Στοιχεία σταθμού ARC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ. Τ ARC ENERGY AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01510
Εταιρεία: ARC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ. Τ ARC ENERGY AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: Ο.Τ. 18, ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ / ΔΡΑΜΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ARC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ. Τ ARC ENERGY AE)

Ιστορικό Αδειών

«Σχέδιο Περίληψης Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ARC ENERGY Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β4Γ5ΟΡ1Υ-ΓΧ3
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 29/08/2012
Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού
ΑΔΑ: Β44ΥΟΡ1Υ-ΔΘΩ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/03/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.953/οικ.6194/01.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ARC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ARC ENERGY Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01510), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α11ΙΔΞ-2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011
«Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,971 MW, στην εταιρεία «ARC ENERGY A.E.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας του Νομού Δράμας
ΑΔΑ: 4ΙΦΦΙΑ9-ΥΩ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/12/2010