Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ.ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01515
Εταιρεία: ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ.ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ III / ΔΡΑΜΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ.ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)

Ιστορικό Αδειών

«Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΗΛΕΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στη θέση «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΙΙI»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/11/2012
«Ορθή επανάληψη της άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,795 mw, στην εταιρεία «ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «αγρόκτημα Ξηροποτάμου ΙΙΙ» του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας ως προς τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1, λόγω ορθής επανάληψης της με Α.Π.33531/3114/24-06-2010 Απόφασης Ε.Π.Ο. της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/12/2010
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 1.795 kW ιδιοκτησίας της «ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΙΙΙ» σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/12/2010
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,795 MW, στην εταιρεία «ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Αγρόκτημα Ξηροποτάμου ΙΙΙ» του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/11/2010