Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού RENEWABLE SOURCES OF ENERGY ΜΕΠΕ(Δ.Τ. RSE ΜΕΠΕ)
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-03422
Εταιρεία:
RENEWABLE SOURCES OF ENERGY ΜΕΠΕ(Δ.Τ. RSE ΜΕΠΕ)
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
30.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΛΥΚΟΤΡΥΠΕΣ - ΑΣΗΜΟΡΑΧΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΡΑΧΗ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο:
Παραγωγής
Ιστορικό Αδειών
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03422 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 520/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENEWABLE SOURCES OF ENERGY ΜΕΠΕ» και δ.τ. «RSE ΜΕΠΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 449/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
03/05/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 449/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03422 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 520/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «RSE M.E.Π.Ε.», από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «ΛΥΚΟΤΡΥΠΕΣ - ΑΣΗΜΟΡΑΧΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΡΑΧΗ» των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
18/11/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 520/2014Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «ΛΥΚΟΤΡΥΠΕΣ - ΑΣΗΜΟΡΑΧΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΡΑΧΗ» των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με δ.τ. «RSE MEΠΕ»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
18/09/2014