Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού BUSINESS ENERGY A.E.
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-01892
Εταιρεία:
BUSINESS ENERGY A.E.
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
24.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΓΑΒΡΟΒΟ / ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Εγκατάστασης
Ιστορικό Αδειών
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 166418/22-02-2013 ΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΒΕΤ40-0ΔΝ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1848/96085/04-09-2015 Απόφαση Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
13/12/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01892 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1604/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 866/2012 και 155/2015 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-60154/14.11.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
11/04/2017
Περίληψη πρώτης (1ης) τροποποίησης λόγω: (α) μεταβίβασης της οικείας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «ΓΑΒΡΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε.»), (β) αλλαγής του τύπου, του πλήθους και της ονομαστικής ισχύος των ανεμογεννητριών με αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής ισχύος από 24MW σε 25MW, (γ) επαναχωροθέτησης των ανεμογεννητριών, της εσωτερικής οδοποιίας και του εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου εντός του εγκεκριμένου πολυγώνου εγκατάστασης, (δ) αλλαγής της οδοποιίας πρόσβασης και μικρών παραλλαγών στην όδευση του υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου μέσης τάσης 20kV προς τον υφιστάμενο υποσταθμό Αυλάκι (στην αρχή και στο τέλος) και (ε) παράτασης του χρόνου ισχύος της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 3413/138389/13-11-2013 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (δ.τ. «BUSINESS ENERGY Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 24MW στη θέση «Γάβροβο» της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
11/12/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1604/2010 Απόφαση της ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01892), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 866/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «BUSINESS ENERGY A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
05/11/2014
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (δ.τ. «BUSINESS ENERGY Α.Ε.») συνολικής ισχύος 24MW στη θέση «Γάβροβο» της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Περίληψη
Ημερομηνία:
12/11/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MW στη θέση 'Γάβροβο' των Δήμων Γ. Καραϊσκάκης & Αμφιλοχίας των Νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα της εταιρείας 'Business Energy A.E.».
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
21/02/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 866/2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1604/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Γάβροβο», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία BUSINESS ENERGY A.E.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
18/11/2012