Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-02341
Εταιρεία:
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
16.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ / ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Παραγωγής
Ιστορικό Αδειών
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 16 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» στις θέσεις «Βελανιδιά», «Ζαφήρη» και «Πηγαδούλα» της Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και της Δ.Ε. Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
07/08/2017
Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 16 MW στις θέσεις «Βελανιδιά», «Ζαφήρη» και «Πηγαδούλα», της Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και της Δ.Ε. Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία:
20/02/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02341 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2303/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54556/03.04.2013 και Ο-56798/05.12.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
31/05/2016
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 18 ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
02/04/2014
Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικό Πάρκο ισχύος 18 MW, στη θέση Βελανιδιά, των Δήμων Αμφιλοχίας και Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας».
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία:
04/12/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 2303/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02341) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- 54556/03.04.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
03/12/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 2303/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02341) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
27/03/2013
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Βελανιδιά» των Δήμων Αμφιλοχίας και Μεδεώνος, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝEΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
13/01/2011