Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-02337
Εταιρεία:
ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
12.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΧΟΝΔΡΟ ΒΟΥΝΙ / ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Παραγωγής
Ιστορικό Αδειών
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Χονδροβουνι» του Δήμου Παλαίρου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
13/01/2011