Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ ΑΕ
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-00373
Εταιρεία:
ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ ΑΕ
Τεχνολογία:
Υδροηλεκτρική
Ισχύς:
0.78 MW
Θέση/Δήμος:
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ/ ΠΟΔΙ / ΛΑΜΙΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια:
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Παραγωγής
Ιστορικό Αδειών
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 382/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.014/2882π.έ./29.11.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00373) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,775 MW στη θέση «Γοργοπόταμος - Πόδι», των Δημοτικών Ενοτήτων Λαμιέων και Γοργοποτάμου, του Δήμου Λαμιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.».
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
01/08/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 563/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/2882/29.11.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 1940/2010 Απόφαση ΡΑΕ.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
28/06/2012