Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (δ.τ. MYTILINEOS HOLDINGS SA)
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-01886
Εταιρεία:
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (δ.τ. MYTILINEOS HOLDINGS SA)
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
48.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΠΕΤΑΛΑΣ / ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
ΕΠΟ
Ιστορικό Αδειών
Πρώτη (1η) τροποποίηση λόγω: α) σημειακών βελτιώσεων της οδοποιίας, β) εργοταξιακών εγκαταστάσεων, γ) χρήσης εκρηκτικών υλών για τη νέα διάνοιξη τμημάτων των δασικών οδών, δ) μικροεπεμβάσεων στις πλατείες των Α/Γ 9 και 16, ε) εγκατάστασης ειδικού container, της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 2060/90055/30.06.2016 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SPIDER ENERGY S.A.», άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 48MW στη θέση «Πεταλάς» της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και της Δημοτικής Ενότητας Στράτου του Δήμου Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
13/09/2017
Τροποποίηση της 206597/30-12-2011 ΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την 608/29594/28-04-2015 Απόφαση Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
27/06/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 1598/2010 απόφασης ΡΑΕ (ΑΔ-01886 – Μ.Α.Σ 20101015019) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48ΜW στη θέση «Πεταλάς» των Δημοτικών Ενοτήτων Στράτου & Αμφιλοχίας, των Δήμων Αγρινίου & Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
23/05/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 1598/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21066 – Μ.Α.Σ 20101015019) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48ΜW στη θέση «Πεταλάς» των Δημοτικών Ενοτήτων Στράτου & Αμφιλοχίας, των Δήμων Αγρινίου & Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
28/01/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 48MW στη θέση 'Πεταλάς' των Δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας», της εταιρείας 'SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.'.
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
09/01/2012